Cvičení pro batolátka

• Doporučený věk 9 měsíců, děti lezoucí, stoupající si (po domluvě s lektorkou mladší)

• Zaměřeno na správný vývoj dítěte s ohledem na jeho aktuální potřeby a možnosti

• Důraz je kladen na rozvoj hrubé motoriky a zdokonalování jemné motoriky

• Obohaceno o rytmizaci říkankami a zpěvem

• Prostor pro volnou hru dětí

• Informace o psychomotorickém vývoji a možných odchylkách

• Maminka je součástí cvičební lekce (pohodlné sportovní oblečení)