Dětský aerobik
- je cvičení vhodné pro děvčata i chlapce všech věkových kategorií, kde nezáleží na jejich talentu.


Aerobik má z lékařského hlediska na děti velmi kladný vliv. Rozvíjí jejich kardiovaskulární systém, zvyšuje fyzickou kondici, rozvíjí svalový tonus a vzhledem k tomu kolik máme poznatků o škodlivých a zakázaných cvicích neškodí pohybovému aparátu. V neposlední řadě přispívá ke správnému držení těla a u obézních dětí pomáhá snížit nadváhu.

Z hlediska psychologického probouzí aerobik v dětech ctižádost a značně upevňuje sebevědomí. Dále rozvíjí a učí děti pohybové koordinaci těla a navozuje v nich kladný vztah nejen k aerobiku, ale ke všem pohybovým aktivitám.

Je vhodný jako samostatný rekreační sport nebo jako doplněk k většině ostatních sportů. Talentované děti mohou být vybrány do přípravky závodního aerobiku a reprezentovat nás na soutěžích sportovního aerobiku, fitness družstev nebo pódiových skladeb.

Děti jsou rozděleny podle věku s rozdílem dvou max. tří let ( viz. věkové kategorie ).

Kategorie 3 - 5 let

Pro nejmladší skupinu je určen " aerobik hrou " . Kombinujeme cvičení a hry se cvičením s pomůckami( míčky, obruče, švihadlo, překážky, hračky aj. ). Děti si osvojí základní kroky aerobiku, prvky baletu, gymnastiky, tance, her a jiných všestranně rozvíjejících aktivit. Velký důraz se klade na správné držení těla.

Kategorie 6 - 8 let

Děti se učí základní kroky aerobiku a začínají cvičit své první choreografie. Velký důraz klademe na správné držení těla posilováním a kvalitním strečinkem. Opět je využíváno všestranně rozvíjejících aktivit, které podporují pohybové schopnosti ( obratnost, rychlost, pohybová koordinace apod. ).

Kategorie 9 - 11 let
Děti se učí již přesnému provedení aerobních kroků a jejich anglické názvosloví, sestavují si vlastní choreografie. Posilováním a strečinkem udržují správné držení těla. Intenzivně rozvíjejí všechny pohybové schopnosti a dovednosti různými druhy pohybových aktivit tzn. nejen aerobikem.

Kategorie 12 - 13 let
Lekce se shoduje s aerobikem dospělých, se zaměřením na správné držení těla, které se v souvislosti s dospíváním zhoršuje. Posilujeme svaly s tendencí k ochabování a protahujeme svaly zkrácené. V tomto věku lze také navštěvovat klasické lekce určené dospělým.