Hatha jóga

Lekce Hatha jógy je zaměřena na výuku jednotlivých póz (asan), práci s dechem (pranayama)
a relaxaci.

V této lekci je použit klasický přístup k józe, ve kterém klademe důraz na správné provedení pózy
s ohledem na zdravotní stav jednotlivých cvičících.
Účastníci těchto lekcí získávají díky praktikování jednotlivých póz např. lepší stabilitu těla,
protáhnou a posílí celé své tělo, naučí se více koncentrovat na jednu věc.
Všechny tyto získané dovednosti pak mohou přenést i do svého běžného života.
Při nacvičování jednotlivých póz a techniky správného dýchaní dochází k obnově vaší energie,
síly a flexibility.