Zumbatomic® - je speciálně navržený program z konceptu Zumba Fitneess pro děti od 4 – 12 let. Děti se v hodinách učí jednoduché choreografie v rytmu latinsko-americké a mezinárodní hudby.

V čem je Zumbatomic jiný než klasická Zumba?
Zumbatomic je jiný především tím, že je vše výrazně hravější, než v klasické Zumbě pro dospělé a jsou eleminované určité pohyby (smyslné vlnění boků atd.), které by děti přijímaly velmi rozpačitě, nebo by pro jejich fyzickou konstituci a zdravý vývoj nebyly vhodné. Dětské tělo je křéhké a Zumba si dala práci připravit dětem koncept na míru. Lekce probíhají zpravidla ve formě kurzů. S dalšími dotazy kontaktujte instruktora.

Může se rodič Zumbatomic lekce účastnit?
Účast rodičů se nedoporučuje. Při Zumbatomicu je v cvičící místnosti jen instruktor a děti. Přítomnost dozorujícího rodiče (či učitele) dětem neumožní patřičně se na hodině uvolnit a naplno si ji užít.

Cílem Zumbatomic je je rozvinout zdraví životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást dětských životů, nejen jako lekci, kterou navštěvují jednou týdně.Zatímco je cvičení vskutku velmi důležitým prvkem rozvoje v dětství,Zumbatomic rovněž zvažuje ostatní aspekty dětského rozvoje.

Rozvoj zdravého dětského stylu zahrnuje naučit se:
- Vedení, respekt, týmovou práci, hrdost, sebedůvěru, zodpovědnost

Rovněž zahrnuje rozvoj:
- Koordinace, rovnováhy, disciplíny, pameti, kreativity

Zumbatomic dělí podle věku na:
Lil´ Stars (Hvězdičky)
pro děti 4-7let - velmi primitivní lehké choreografie - hvězdičky začínají: pondělí 5.9. 2011 od 17:05.
Big´ Stars (Hvězdy) pro děti 8-12let - mírně náročnější koncept, vhodný i pro mladší talentované děti - hvězdy začínají: úterý 6.8.2011 od 16:00.